Aktuellt

 • 24.8.2016Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen påminner om goda principer för fotografering i skolor

  Med hänvisning till de fall som har uppmärksammats i media vill Utbildningsstyrelsen påminna utbildningsanordnare, föräldraföreningar och fotoateljéer om rekommendationen om anordnande av fotografering i skolor.

 • 23.8.2016Blogg

  Värdefrågorna ska diskuteras även i skolan

  61 500 förstaklassister har inlett sin skolgång denna höst. De möter inte bara en ny fas i sitt liv, utan också en skola med en helt ny läroplan, LP 2014. En läroplan som vid sidan om mycket annat som lyfts fram i medierna inför skolstarten också innehåller en tydligt uttalad värdegrund. Läs mera

 • 19.8.2016Webbnyhet

  Skolfred utlyses i Finlands skolor

  Den riksomfattande Skolfreden för det nya läsåret utlyses den 23 augusti i Seinäjoki. Skolfredsårets tema ”Alla är lika värdefulla” är avsett att inspirera skolorna att motarbeta mobbning och diskriminering. Också daghem och förskolor ordnar särskilda utlysningsevenemang för dagis- och förskolefred.

 • 19.8.2016Webbnyhet

  Nya läroplaner togs i bruk

  Nya läroplaner för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet togs i bruk i alla kommuner och skolor den 1 augusti 2016. De lokala läroplanerna har gjorts upp utifrån de grunder för läroplanerna som har utarbetats vid Utbildningsstyrelsen.

 • 15.8.2016Webbnyhet

  Grunderna för planen för småbarnspedagogik sänds för utlåtande

  Grunderna för planen för småbarnspedagogik sänds för utlåtande den 15 augusti 2016. Utlåtande kommer att begäras av anordnarna av småbarnspedagogik samt de centrala samarbets- och intressentgrupperna. Tiden för att ge utlåtande går ut den 5 september 2016. Efter det bearbetar Utbildningsstyrelsens koordineringsgrupp grunderna för planen utifrån utlåtandena. Grunderna fastställs i oktober 2016.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GLP 2016

GLP 2016

Uppdatering av grunderna för gymnasiets läroplan.

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.